Új folyamatos tárlat nyílt Sátoraljaújhelyen

Új folyamatos tárlat nyílt Sátoraljaújhelyen

Új örökös bemutató nyílt a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban Egy település ezer arca címmel – közölte a sajtó képviselőivel az intézmény működtetője, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM).

A modernizált várostörténeti kiállítás Sátoraljaújhely és a zempléni régió történetét ismerteti egy teljesen új nézőpontból, olyan politikai fordulópontokat mindemellett pénzügyi és szociális folyamatokat kiemelve, amelyiknek hatása a jelenben is érzékelhető. Az információ alapján a Kazinczy Ferenc Múzeumban eddig nem volt olyan bemutató, ami ilyen behatóan foglalkozott volna a régió történelmével.

A bemutató létrehozásánál az szerzők Boris Groys azon elméletét tartották szem előtt, miszerint a kiállítások fő forrásait a történelem által hátrahagyott hétköznapi eszközök adják. A expon szereplő műtárgyak tekintélyes hányada az elmúlt ötven év gyűjtésének eredményei, melyek bemutathatják, milyen lehetett újhelyinek lenni a múltban és mit jelentett a település az ott élőknek és oda érkezőknek.

A tárlat éppúgy megidézi a Sátoraljaújhely egykori elitjének számító és a település peremvidékén élő emberek egyéni életútjait és sorsait is, sőt még elénk tárja a település történetét a reformkortól a rendszerváltozásig. Kossuth Lajos közéleti pályájának első írásos emlékéből kiindulva járja körül a reformkori politikus kultuszát és kötődését Sátoraljaújhelyhez – olvasható a közleményben.

A vendégek a polgárosodás időszakának párbajairól szóló korabeli híreken át tudhatják meg, hogyan vált a település egy dinamikusan fejlődő, ígéretes jövő előtt álló településsé a huszadik század elejére. A bemutató azonfelül przentálja az első világháború viszontagságait, a település stratégiai jelentőségét és a trianoni békekötést is. Betekintést nyújt a két világháború közti és a második világháború utáni korszakba is egészen a rendszerváltásig. Mindezt összekötve a városlakók révén nyújtott tárgyakkal és önálló történetekkel – közölte a PIM.

mti