Korszerű települések – Átadták a pécsi orvoskar új tanítási és kutatási épületét

Korszerű települések – Átadták a pécsi orvoskar új tanítási és kutatási épületét

Átadták a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának (PTE ÁOK) 12 ezer négyzetméteres új tanítási és kutatási épületét. A beruházás a Korszerű települések programban, 13 milliárd forintból valósult meg.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az átadáson közölte: a PTE 2021 és 2023 közt ünnepli az egykori pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Pécsre helyezésének centenáriumát, emlékeztetve arra, hogy száz esztendeje a menekült professzorokkal és diákokkal valami teljesen újat kellett létrehozni.

A miniszter azt mondta, az újjáalapítás sikeres volt, ugyanis a PTE a dél-dunántúli régió meghatározó szereplőjévé, tisztes múltjával, magas színvonalú tanítói, kutatói és gyógyító munkájával országos jelentőségű intézménnyé vált.

Ennek jelentőségét semmi sem mutatja jobban szerinte, mint hogy a PTE Klinikai Centruma évente 82 ezer fekvőbeteget és több mint 1,6 millió járóbeteget lát el 40 milliárd forintos éves közfinanszírozással.

A kormány nevében a miniszter azoknak köszönetet mondott, akik részt vettek a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Kiemelte, hogy a munkát a PTE hallgatói közül több mint kétezren segítették, e mellett teljesítve tanulmányi kötelezettségeiket is.

Gulyás Gergely azt mondta, a PTE-ről nemcsak mint kitűnő tanítási, hanem az egész régióban, a színvonalas egészségügyi ellátásban szerepet vállaló, akadémiai műhelyeket működtető intézményről, innovációs központról és a település legnagyobb munkaadójáról kell beszélni.

Úgy vélekedett, hogy a régió jövője az egyetem nélkül elképzelhetetlen, merthogy az intézmény az egyik fix pont, amelyre támaszkodhat a térség. A PTE – mondta – „komoly innovációra, nagy értékű beruházásokra, és ezek színvonalas lebonyolítására képes”.

Hangoztatta még: a kormány olyan, munkahelyeket megvalósító iparágakat óhajtana a térségbe hozni, amelyek „képesek a kvalifikált munkaerő megtartására, megbízható partnerei lehetnek a kis- és középvállalkozásoknak, meg tudják indítani az eddig inaktív rétegek mobilitását, és nemcsak termelékenységet, technológiai kultúrát hoznak a térségbe, hanem ezzel egyszerre az életszínvonalat is figyelemre méltóan növelik”.

A Korszerű települések program segédkezésével megvalósult nagyszerű épületnek nevezte a korszerű tanítási és kutatási létesítményt, amely komoly fejlődési pálya kiindulópontja lehet. Az a több mint 30 milliárd forint, amely az egyetem egészének fejlesztésére fordítottak, nagymértékben bővíti a korábbi lehetőségeket.

A modern épületnek betudhatóan negyven százalékkal bővül az ÁOK képzési és kutatási kiterjedése, az épületet a legkorszerűbb diagnosztikai konstrukciókkal és műszerekkel látták el – ismertette.

Bizakodásának adott hangot, hogy az egyetemi modellváltással hosszú távra tervezhet az intézmény és „közvetlen állami befolyás nélkül, de az állammal partnerségben fejlődhet tovább a következő években is”.

Kiemelte: a magyar kormány még mindig partnerként tekint a pécsi egyetemre, mert úgy gondolja: Pécsnek csak akkor lehet fényes jövője, ha az egyetemnek is fényes jövője lesz.

Hoppál Péter fideszes pécsi országgyűlési képviselő kiemelte: Korszerű települések programban a pécsi egyetem minden karán megvalósultak fejlesztések, és lezárultukkal nem áll meg a fejlődés. Utalt arra: nagymértékű kormánytámogatással a PTE bázisán új tudáspark, akadémiai és innovációs park jön létre. Annak célja – tette hozzá –, hogy magas beruházási és foglalkoztatási potenciállal ellátott, modernizált tudásra és technológiákra alapozó iparágakban funkcionáló cégek letelepedését készítse elő, színvonalas kiszolgáló és szolgáltató funkciók kialakításával.

Miseta Attila, a PTE rektora beszédében azt mondta, hogy egy 2006-ban született terv megvalósulása, egy „álom beteljesülése” a PTE ÁOK új tanítási és kutatási épületének létrejötte, amely újabb távlatokat nyit meg a pécsi orvosképzésben.

Decsi István, a PTE kancellárja kiemelte: az egyetemnek a Korszerű települések programban megvalósuló beruházásai jelentőségteljesen növelik az intézmény versenyképességét, és ez a régió egész gazdaságát kedvezően befolyásolja. A több mint 12 ezer négyzetméter kiterjedésű, az alagsorral, pincével egyesült erővel ötszintes alkotmány a PTE sajtóanyaga alapján a legkorszerűbb technológiai újításokkal az eddigieknél is magasabb szintű elméleti és klinikai tanítási környezetet nyújt a hallgatóknak és az tanítóknak, kutatóknak. A modern szárnyban négy nagyelőadó és 34 szemináriumi terem szolgálja az képzési és tanulási feltételeket, és a legújabb orvosi csúcstechnológia adja a képzés hátterét.

mti, fotó: Varga György