Emlékkiállítás nyílt Salgótarjánban

Emlékkiállítás nyílt Salgótarjánban

A 120 éve született Bóna Kovács Károly festő- és szobrászművész emlékének szentelt tárlat nyílt a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumban. A művésznek meghatározó funkciója volt Salgótarján városiasodásában, nevét galéria és utca is őrzi a nógrádi megyeszékhelyen.

Bóna Kovács Károly gyermekei múlt évben ajándékozták Salgótarján önkormányzatának a művész csaknem 300 darabos, grafikákból, festményekből, szobrokból, azonfelül az alkotómunkához kapcsolódó dokumentációból álló hagyatékát. Ebből és a múzeum saját tárgyaiból állították össze a kiállítást – mondta Dániel Zoltán alpolgármester a megnyitó ünnepségen.

  1. Szilasi Ágota művészettörténész visszaemlékezett, hogy Salgótarján 1922-ben nyert települési rangot, ám sem infrastruktúrájában, sem a lakosság összetételében nem mutatott települési képet.

A polgárosodásért, a szellemi élet kibontakozásáért, a városias közösségtudat kialakulásáért sokat tettek képzőművészei, Bóna Kovács Károly neve az alighogy települési arculatot öltött helység címkéje lehetne – nyilatkozott.

Mint hangoztatta, a település az elmúlt húsz évben sokat tett ismert szülöttje emlékének ápolásáért: kismonográfia jelent meg életútjáról, galériát és utcát neveztek el róla, bronzba öntették a 25-ös gyalogezred emlékére készült domborművét, restaurálták Báthory-szobrát, az állam első köztéri Báthory István-szobrát, freskóit a baglyasi templomban és a Kálvária stációit, konferenciákat rendeztek emlékére.

Bóna Kovács Károly miután katonaként megjárta az orosz frontot, a Képzőművészeti Főiskolán és Párizsban is tanult. Salgótarjánba visszatérve aktívan részt vett a település kulturális életében, művészeti írásai publikálódtak lapokban, a bánya patronálásával megalapította az országosan is jókora Munkás Művészeti Főiskolát, műtermében dolgozott idős Szabó István szobrászművész is, a falvakat járva néprajzkutatással és műemlékvédelemmel is foglalkozott – idézte fel a művészettörténész.

  1. Szilasi Ágota megjegyezte: Bóna Kovács Károly életútját soha nem kezelték értékként a szakirodalomban, ugyanakkor olyan nemzedék tagja volt, amely megalapozta a korszerű magyar művészetet.

Alkotásai most múzeumba kerültek, ezzel közkinccsé és kutathatóvá váltak, mindent összevetve valószínűleg nagyobb figyelmet fordít ezt követően az alkotóra a magyar művészetkutatás – tette hozzá.

Az örökösök nevében Bóna Kovács Károly fia, Kovács Balázs mondott köszönetet a találkozón édesapjuk hagyatékának gondozásáért, és közölte, nem fejeződött be a folyamat, szeretnék átadni a településnek a egész gyűjteményt, amelyiknek mérete az aktuális kiállítási anyag kétszerese.

mti