Emlékérméket bocsátott ki az MNB az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára

Emlékérméket bocsátott ki az MNB az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára

Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából 10 000 forint névértékű miniarany és 5000 forint névértékű, az Aranybulla pecsétjének eredeti méretével azonos színesfém emlékérméket bocsátott ki Esztergomban a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A Endrődy Zoltán iparművész által tervezett két emlékérme két önálló kibocsátás eltérő érmeképpel, a magyar emlékérme-kibocsátások körében kuriózumként viszont az arany emlékérme a színesfém emlékérme előoldalára, csaknem függőpecsétként ráilleszthető – közölte a sajtó képviselőivel a jegybank.

Mint az MNB felidéz, az Aranybulla a magyar történelem egyik legismertebb irata, amely nevét aranypecsétjéről kapta. Az 1222 tavaszán II. András magyar király által kiadott oklevél Magyarország jogtörténetének kiugró emléke, a magyar történeti alkotmány szimbóluma – hangsúlyozták.

A most kibocsátott miniarany emlékérme előlapján, körvonal által határolt középmezőben, a csupán II. András király aranybulláján használt országcímer korszerű ábrázolása megfigyelhető. Az előlap szélén, félköriratban, fent – pontokból és keresztből álló motívumok közt – a „Magyarország” felirat, a „10000” értékjelzés és a „forint” felirat láthatók.

A miniarany emlékérme hátlapján, a körvonal által határolt középmezőben az Aranybulla korszerű kivitelű, körirat nélküli uralkodóábrázolása kapott helyet. Az uralkodóábrázolás két oldalán olvasható évszámok: az „1222” az Aranybulla kiadásának, a „2022” az emlékérmék kibocsátásának évére utalnak.

A verési évszám alatt olvasható a „BP.” verdejel. A hátlap szélén, köriratban – egy-egy keresztmotívummal elválasztva –, a „II. András aranybullája” felirat jelenik meg. A hátlap szélén, lent, az uralkodóábrázolástól balra az emlékérmét tervező Endrődy Zoltán iparművész mesterjegye érzékelhető.

Az arany emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,50 gramm, átmérője 11 mm, széle sima, összesen 10000 darab verdefényes kivitelben állítható elő.

A színesfém emlékérme előlapján, a középmezőben oklevélábrázolás érzékelhető, a megsemmisült Aranybulla legkorábbi hitelesített másolata szövegrészletével és az eredeti Aranybulla országcímeres oldalt monitor függőpecsétjével.

Az oklevélábrázolás fölött, középen, két sorban az „5000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható, az oklevélábrázolás alatt, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon az emlékérmét tervező Endrődy Zoltán iparművész mesterjegye megfigyelhető. Az előlap szélén, körvonallal határolva, fent a „Magyarország” félkörirat olvasható, lent 9 keresztmotívum megfigyelhető.

A színesfém emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az eredeti Aranybulla függőpecsétjének az uralkodót ábrázoló oldala jelenik meg. A függőpecsét ábrázolásába illesztve, az uralkodó alakjától balra az Aranybulla kiadási évére utaló „1222”, jobbra az emlékérme kibocsátásának évére és az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára utaló „2022” évszám olvasható.

A hátlap szélén, körvonallal határolt köriratban – egy-egy keresztmotívummal elválasztva –, fent a „II. András”, lent az „Aranybullája” felirat olvasható.

A színesfém emlékérme réz (63%) és nikkel (37%) ötvözetéből készült, súlya 117,5 gramm, átmérője 67 mm (az Aranybulla eredeti pecsétjének méretével azonos átmérőjű), széle sima, összesen 10000 darab patinázott kivitelben állítható elő.

Az arany és színesfém emlékérmék megvásárolhatók az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. üzletében, továbbá webáruházában.

mti